کدام کارگران ساختمانی مزد بیشتری می‌گیرند؟

اغلب کارگران ساختمانی در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته دستمزد بیشتری دریافت کردند؛ البته میزان افزایش دستمزد آنها بعضا با یکدیگر متفاوت بوده است.  مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه نخست امسال با دوره مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «کمک بنای سفت‌کار» با ۲۰٫۸درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «بنای نماچین درجه دو» با ۱۰٫۱درصد بوده است. همچنین در گروه کارگری، مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می‌دهد که هر دو قلم دارای افزایش هستند. دستمزد یک کارگر ساده ساختمانی در نیمه نخست امسال نسبت به سال قبل با افزایش ۱۷٫۷درصدی همراه بوده است. این در حالی است که میزان افزایش مزد یک کارفرما در همین مدت مقداری کمتر از یک کارگر و معادل ۱۷٫۴درصد بود. البته این میزان رشد به معنای آن نیست که کارگران بیش از کارفرمایانشان مزد دریافت کردند. متوسط دستمزد ساعتی یک کارفرما در ۶ماهه نخست امسال ۸هزارو۹۴۷ تومان بود در حالی که کارگران برای یک ساعت کار خود معادل ۶هزارو۶۴۵ تومان مزد گرفتند. اما نقاشان ساختمانی رشد کمتری در میزان مزد خود داشتند؛ آنها در نیمه نخست امسال تنها ۹٫۳درصد رشد را در میزان دریافتی خود تجربه کردند. براین اساس یک نقاش ساختمانی در نیمه نخست امسال برای یک ساعت کار خود به‌طور متوسط ۱۲هزارو۹۱۳ تومان پول دریافت کرده است.  اما وضعیت میزان مزد برای گچ‌کاران بدتر بود. متوسط رشد دستمزد یک گچ‌کار در نیمه نخست امسال نسبت به سال قبل تنها ۸٫۵درصد افزایش پیدا کرد. با وجود رشد کمتر دستمزد گچ‌کاران، دریافتی آنها خیلی کمتر از نقاشان ساختمانی نبود. این فعالان ساختمانی برای یک ساعت کار خود ۱۲هزارو۶۲۸ تومان دستمزد گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید