هشدارپلیس به صنوف دراستفاده ازعناوین بیگانه برای نامگذاری مغازه ها

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی گفت: مطابق قانون، باید اماکن تولیدی و خدماتی، کارگاه ها و کارخانجات نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی و به زبان فارسی بر روی تابلو سردر این مراکز استفاده کنند.سردار خلیل هلالی در خصوص نامگذاری واحدهای صنفی و اماکن عمومی گفت: با استناد به ماده واحد قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی، باید اماکن تولیدی و خدماتی، کارگاه ها و کارخانجات نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی و به زبان فارسی بر روی تابلو سردر این مراکز استفاده کنند.وی افزود: استفاده از خط بیگانه برای معادل نویسی اسامی، عناوین و عبارت های فارسی بر روی تولیدات داخلی، سردر مغازه ها و … تنها در صورتی مجاز است که اندازه خط بیگانه به لحاظ تناسب، یک سوم خط فارسی باشد.رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی با اشاره به طرح برخورد با استفاده کنندگان از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه بیان کرد: این طرح با هماهنگی و همکاری دستگاه های مسئول از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های صنفی و با هدف صیانت از زبان و خط فارسی به صورت مستمر در کشور اجرا خواهد شد.سردار هلالی در خصوص برخورد با متخلفان اضافه کرد: در مرحله اول با ارائه تذکر به کسانی که مقررات را رعایت نمی کنند، اقدام و در مرحله بعد در صورت سرپیچی از مقررات با آنان برخورد خواهد شد.وی از صاحبان، مدیران و متصدیان کارگاه ها، واحدهای صنفی و اماکن عمومی را به رعایت مقررات دعوت کرد و از همشهریان عزیز نیز درخواست کرد تا نیروی انتظامی را در اجرای صحیح قانون یاری و در صورت اطلاع از مراکز متخلف، مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند.

دیدگاهتان را بنویسید