برخی استان ها یک متر آزادراه ندارند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب جاده های کوهستانی در برخی استان ها، گفت: برخی از استان ها حتی یک متر آزادراه ندارند. جعفر قادری با اشاره به اینکه برخی از استان ها وضعیت خوبی از نظر جاده ای ندارند، گفت: یکی از علل تصادفات رانندگی وضعیت نامناسب جاده ها است و برخی از استان ها تعداد بسیار کمی بزرگراه و آزادراه دارند.وی با بیان اینکه در برخی استان ها حتی یک متر هم آزادراه نداریم، افزود: استان های کوهستانی جاده های پرپیچ و خم دارند و با وجود آنکه کلانشهر هستند بزرگراه به اندازه کافی در آنها ساخته نشده است.این نماینده مجلس با اشاره به استان فارس به عنوان یکی از پرتصادف ترین استان های کشور، اظهارداشت: مسیرهای بین مرکز استان فارس با سایر استان ها هنوز به صورت آزادراه در نیامده و همچنان به صورت جاده ای است که موجب افزایش تصادفات می شود.قادری با بیان اینکه برای کنترل تصادفات به خصوص در بخش حمل و نقل عمومی مسسافری باید تدابیری اندییشیده شود، افزود: توسعه حمل و نقل ریلی هم از موضوعاتی است که می تواند بر کاهش تصادفات تاثیر گذار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید