نقاط حادثه خیز از عوامل مهم وقوع تصادفات جاده ای

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بیشترین تصادفات جاده ای از نبود فرهنگ در رانندگی نشات می گیرد، گفت: نقاط حادثه خیز از دیگر عوامل تصادفات جاده ای است.ایرج ندیمی با بیان اینکه سه عامل در تصادفات جاده ای نقش دارد، گفت: اگر خودرو ها ایمن باشند میتواند بخشی از تصادفات جاده ای را مهار کنند.وی افزود: عوامل مربوط به فیزیک جاده و نقاط حادثه خیز که برعهده وزارت راه و شهرسازی است میتواند از دیگر عوامل تصادفات جاده ای باشد.این نماینده مجلس از عوامل انسانی به عنوان یکی دیگر از علل تصادفات جاده ای نام برد و تصریح کرد: فرهنگ سازی در این بخش و رعایت کردن حد و حدود قوانین راهنمایی و رانندگی می تواند کمک زیادی به کاهش تصادفات کند.وی با بیان اینکه بیشترین تصادفات جاده ای از نبود فرهنگ در رانندگی است ادامه داد: مردم به خصوص موتور سواران باید با رعایت قوانین در رانندگی به خصوص و همچنین با برطرف کردن مشکلات فنی وسیله نقلیه خود میزان تصادفات جاده ای را کاهش بدهند.

دیدگاهتان را بنویسید