تز پدرم در حکومتداری مشارکت همه سلایق و دیدگاهها بود

پسر شهید بهشتی گفت: پدرم تحقیقاتش درباره‌ی ماهیت حکومت اسلامی را با تقسیم کار بین سلایق و دیدگاههای مختلف و از طریق گفت‌وگو انجام می‌داد و هرگز قائل به کار انفرادی نبود. علیرضا بهشتی در مراسم یادبود شهید فقید آیت‌الله دکتر سید محمود حسینی بهشتی که در انجمن آثار و مفاخر ملی ایران تشکیل شد ضرورت‌های نواندیشی دینی از نگاه شهید بهشتی را در قالب ۱۰ ویژگی تشریح کرد.استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: منبع مهم برای این ویژگی‌ها و خصلت‌ها مطالبی است که پدرم به عنوان کوشش تازه در راه شناخت تحقیقی اسلام بنا گذاشت و شیوه نگرش و تحقیق در این سبک به تفصیل توسط شهید بهشتی تشریح شده است.وی سپس با اشاره به تعدادی از این ویژگی‌ها و خصلت‌ها گفت: ضرورت مطالعه‌ی همه جانبه و دقیق و پژوهش‌های دسته جمعی اولین خصلت پدرم بود که در قالب آن ۱۰ ویژگی به تفصیل مورد اشاره ایشان قرار گرفته است؛ پدرم شیوه نامه اجرایی برای انجام این مساله را با ذکر ۱۷ نکته بیان کرده است.به گفته‌ی بهشتی، ضرورت یادگیری علوم اجتماعی جدید برای افرادی که در راه اسلامی شناسی قدم برمی‌دارند و نه افرادی که صرفا در پی مدرک گرایی هستند دومین خصلت از ویژگی‌های تبیین شده پدرم است.این استاد دانشگاه افزود: برای شناخت روش علمی دکتر بهشتی کتاب بهداشت و تنظیم خانواده نمونه بسیار خوبی است البته تا این لحظه ۲۳ اثر از ایشان منتشر کرده‌ایم و ۱۳ اثر دیگر نیز در دست تنظیم است و تفسیر قرآن پدرم در مرحله تنظیم نهایی و آماده سازی برای چاپ است.بهشتی با بیان اینکه یکی از معذورات امروز ایران همزبان نبودن مسئولان است، گفت: آزادگی از هرگونه ضوابط قدرت، پرهیز از هرگونه محافظه کاری علمی، پرهیز از شتابزدگی در داوری‌های علمی و پرهیز از تکیه بر برداشت‌های ذوقی از جمله ویژگی‌ها و خصلت‌هایی است که پدرم در باب ضرورت‌های نواندیشی دینی بیان کرده‌اند.به گفته‌ی این استاد دانشگاه تربیت مدرس شهید بهشتی ۶ راهکار عملی برای رفع نواقص میراث علمی گذشته در دانشگاه اسلامی دارد.وی یاد آور شد: پدرم در آثارش همواره تاکید داشتند توجه به ساختار زمانی و مکانی و فهم سنت و مخاطبان آیات قرآن باید نتیجه‌گیری مناسبی برای صدور احکام زندگی در شرایط روز جامعه داشته باشد.وی سپس درباره‌ی دیدگاه شهید بهشتی در خصوص شهادت دادن زن به تفصیل سخن گفت و افزود: بسیاری از روایات اسلامی متاثر از اعمال قدرتی است که در سده‌های‌ اولیه اسلام وارد روایات اسلامی شد و نقش زنان و مردانی که در قلب خود ایمانی به احکام اسلام نداشتند دراین باب تاثیر گذار بود.

دیدگاهتان را بنویسید