مقایسه ۴ دولت گذشته در رشد نقدینگی + جدول

مقایسه عملکرد ۴ دولت هشتم، نهم، دهم و یازدهم در نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد؛ دولت دهم با کمترین نرخ رشد نقدینگی بهترین عملکرد را در این بخش داشته است.
مقایسه نرخ رشد سالانه نقدینگی در سه سال اول چهار دولت گذشته بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی (دی‌ماه ۹۴) نشان می‌دهد، متوسط نرخ رشد نقدینگی در سه سال اول دولت دهم ۲۳٫۶ درصد بوده است که کمترین نرخ طی ۴ دولت گذشته است.

متوسط نرخ رشد نقدینگی در  سه سال اول دولت هشتم ۲۶٫۳ درصد، دولت نهم ۳۴٫۲ درصد و دولت یازدهم ۲۹٫۴ درصد بوده است.

جدول کامل حجم و نرخ رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه سالهای ۸۰ تا ۹۴ به‌همراه متوسط نرخ رشد سالانه و ده‌ماهه دولت‌ها به‌شرح زیر است:

مقایسه 4 دولت گذشته در رشد نقدینگی جدول

دیدگاهتان را بنویسید