صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی چه وظایفی بر عهده دارد؟

صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی IFAD مؤسسه مالی بین‌المللی و کارگزاری تخصصی سازمان ملل به ریشه‌کنی فقر در نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه متعهد است. گرسنگی و سوء‌تغذیه مزمن تقریبا همیشه با فقر مطلق همراه است و ۷۵ درصد از فقیرترین مردم دنیا تقریبا یک میلیارد زن، کودک و مرد در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و به کشاورزی و فعالیت‌های مربوط به آن برای معاش خود وابسته‌اند به همین خاطر IFAD مؤسسه مالی بین‌المللی و کارگزاری تخصصی سازمان ملل به ریشه‌کنی فقر در نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه متعهد است.

صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی چه وظایفی بر عهده دارد؟

IFAD منابع را از ۱۶۵ کشور عضو خود بسیج می‌کند تا به اعضای دارای درآمد کم و متوسط برای تأمین مالی برنامه‌ها و طرح‌های کاهش فقر در فقیرترین جوامع دنیا وام‌های کم‌بهره و کمک بلاعوض بدهد.

IFAD در سال ۲۰۰۷ ساختاری را برای ادامه بدهی بر اساس الگویی که به‌وسیله انجمن بین‌المللی توسعه تدوین شده بود، تصویب کرد تا به‌جای وام به کشورهایی که بدهی اندکی از قبل داشتند کمک بلاعوض اعطا کند.

این ساختار بخشی از تلاشی متحد از سوی بزرگترین مؤسسات مالی چند جانبه دنیا برای حصول اطمینان از این امر است که کمک مالی ضروری باعث دشواری مالی بیش از حد برای کشورهای نیازمندتر نشود.

مشارکت‌ها برای فعالیتIFAD اساسی است و از ابتدای ایجاد خود با مشارکت دولت‌های ملی و سازمان‌های بین‌المللی فعالیت کرده و روابط نیرومندی با شرکای ملی از جمله سازمان‌های کشاورزان و سازمان‌های غیردولتی نیز داشته است و شرکای آن در جامعه بین‌المللی توسعه شامل سایر کارگزاری‌های سازمان ملل، مؤسسات مالی بین‌المللی، مؤسسات پژوهشی و بخش خصوصی است.

بودجه این صندوق از کمک‌های داوطلبانه دولت‌ها، کمک‌دهندگان ویژه، بازپرداخت وام‌ها و درآمد سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود.

IFAD از ۱۹۷۸ بیش از ۵/۹ میلیارد دلار در ۷۳۱ طرح و برنامه سرمایه‌گذاری کرده که به حال بیش از ۳۰۰ میلیون انسان فقیر روستایی مفید واقع شده و شرکاء ۱/۱۶ میلیارد دلار در تأمین مالی به صورت مشترک، کمک کرده‌اند.

گفتنی است این نهاد در پایان سال ۲۰۰۶ در حال تأمین مالی ۱۸۶ برنامه و طرح جاری به ارزش ۲/۶ میلیارد دلار بود که ۹/۲ میلیارد دلار از آن را IFAD و حدود ۳/۳ میلیارد دلار را شرکای آن تأمین کرده بودند.

لازم به ذکر است شورای مدیران IFAD از هر ۱۶۵ کشور عضو آن تشکیل شده و هر سال تشکیل جلسه می‌دهد و هیئت اجرایی، متشکل از ۱۸ عضو اصلی و ۱۸ عضو علی‌البدل بر عملیات صندوق نظارت و وام‌ها و کمک‌های بلاعوض را تصویب می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید