نیمی از شهر حمص ویران شده است

یک منبع نزدیک به نیروهای دفاع وطنی سوریه گفت: نیمی از شهر حمص ویران شده است.یک منبع نزدیک به نیروهای دفاع وطنی سوریهدرباره وضعیت شهر حمص اظهار داشت: نیمی از شهر حمص ویران شده است.   وی ادامه داد: البته در نیمی دیگر از شهر وضعیت مساعد است و مردم با آرامش به زندگی خود ادامه می دهند.   این منبع نزدیک به نیروهای وطنی سوربه در پایان خاطرنشان کرد: البته منطقه خالدیه که یکی از نقاط نزدیک حمص بوده به طور کامل ویران شده است.

دیدگاهتان را بنویسید