چندین بار احتمال گلاویز شدن وجود داشت

سیدعباس عراقچی در گفتگویی به تشریح برخی اتفاقات در مذاکرات هسته ای پرداخت.
سید عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد کشورمان در گفتگویی ضمن اشاره به روند مذاکرات در گام های پایانی در مورد موارد جالب توجه از شب آخر گفت: موارد جالب که زیاد است. آخرین دعوا بر سر تعداد سال های تحریم تسلیحاتی موشکی بود که دعوای خیلی زیادی در بر داشت.
جلسه خیلی مهمی در اتاق آقای کری با حضور برخی از وزرای ۵+۱ و آقای ظریف انجام شد که در آن جلسه آقای ظریف با یکی از وزرا چنان دعوایی کردند که خانم شرمن بلند شد و همه افراد متفرقه را از اتاق بیرون کرد. چون این دعوا خیلی شدید بود و هیچ کس توقع نداشت که دو وزیر خارجه اینگونه برخورد کنند. کم مانده بود که گلاویز شوند!
عراقچی ادامه داد: من اقلا ۳، ۴ صحنه بود که احتمال گلاویز شدن را دادم. یکبار را من دخالت کردم، آقای ظریف را آرام کردم و خودم ادامه دادم . یک بار حتی با آقای روانچی خودمان را آماده کردیم که اگر گلاویز شدند، جدا کنیم، یعنی تقریبا نیم‌خیز شدیم. یکبار هم شب آخر بود که خانم شرمن بقیه را از اتاق بیرون و فضا را کمی آرام کرد.
معاون بین الملل وزارت خارجه تصریح کرد: در کمیسیون برجام مجلس یکی از دوستان گفت: این طور که با ما حرف می زنید با آنها هم حرف می‌زدید؟
با اینکه همه می‌دانستند من در مجلس چقدر آرام برخورد می کنم و تنها در یکی‌،‌دو صحنه عصبانی شدم، جوابم این بود که ای کاش بودید، می‌دیدید صحنه‌ها و کش‌مکش‌هایی که آنجا  بود.
عراقچی ادامه داد: یکبار محافظان آقای کری لای درب را باز کرده و نگاه کردند. آنها هم نگران شده بودند که نکند گلاویز شوند و تا پشت در آمده بودند.
یکبار یکی از همکاران خانم اشتون در را باز کرد و داخل را نگاه کرد، که خانم اشتون گفت؛‌نگران نباشید! بین ما زیاد پیش‌ می‌آید! اینکه دست روی میز بکوبند و صدا بلند کنند و غیره زیاد اتفاق می‌افتد که لحظات پرتنش و پراسترسی را رقم می زند.

دیدگاهتان را بنویسید