نظارت بر اجرای اقتصاد مقاومتی از برنامه‌های مهم نمایندگان در سال ۹۵ است

همه بسترهای لازم اقتصادی را برای دولت آماده است و نمایندگان در سال جاری چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال کرده و نظارت خود را بر قانون چهار ماده‌ای متمرکز و قوانین را قطعا همسو با اقتصاد مقاومتی تدوین و تصویب خواهند کرد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در رابطه با اولویت های نمایندگان در سال ۹۵ گفت: کشور موضوعات مهم سیاسی و اجتماعی را پیش رو دارد اما اگر از مردم سوال شود که مهمترین مشکل شما چیست؟ قطعا بیان خواهند کرد که موضوعات اقتصادی است.

وی با بیان این مطلب که مجلس قوانین خروج از رکود را در مجلس تدوین کرده است، افزود: مهمترین مشکل فعالین اقتصادی رفع موانع تولید و عامه مردم معیشتی می باشد و برای جوانان ایجاد اشتغال از همه دیگر موضوعات مهم تر است از این رو دولت باید بگونه ای قوانین را اجرا کند که رونق اقتصادی در کشور شکل گیرد و رکود از کشور رخت بر بندد معتقدم با خروج از رکود قطعا بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ملی در ادامه با تأکید بر این مطلب که نمایندگان همه بسترهای لازم اقتصادی را برای دولت آماده کرده اند، گفت: مجلس در سال جاری به دولت اعلام آمادگی می کند در جهت بهبود شرایط اقتصادی در اجرای قوانین و برنامه های خروج از رکود در  کشور اگر خلاء قانونی مشاهده می کند به مجلس بصورت لایحه ارائه دهد مجلس آن لایحه را بر اساس قانون اساسی تدوین و تصویب خواهد کرد.

فولادگر گفت: مجلس گزارش نظارتی خود در زمنیه قوانین تدوین شده را در صحن علنی ارائه کرده و تنها به تدوین قانون بسنده نکرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کمیسیون ویژه حمایت ملی گزارش اقتصاد مقاومتی را تدوین کرده و این گزارش اکنون آماده چاپ است و قطعا در صحن مجلس قرائت خواهد شد و کمیسیون گزارشی نیز در پایان دوره مجلس نهم در خصوص حمایت از تولید در پسا برجام در اختیار دارد که آن را نیز در صحن علنی قرائت خواهد کرد.

نماینده مردم اصفهان گفت: نمایندگان در سال جاری چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال کرده و نظارت خود را بر قانون چهار ماده ای که همه قوا باید طبق قانون چهارماده در اجرای اقتصاد مقاومتی تلاش کنند، متمرکز و قوانین را قطعا همسو با اقتصاد مقاومتی تدوین و تصویب خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید